Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Sterrenburg

Op deze pagina vind u onze betalingsvoorwaarden. Laatste update is van 22-02-2023. 

TandartsKortenhoef

Betalingsvoorwaarden van de fysiotherapiepraktijk aan de cliënt/patiënt

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

3. De betaling van uw rekening dient direct per pin te worden voldaan. Als dit niet mogelijk dient u dit aan te geven. Dan geldt voor uw rekening een betalingstermijn van 14 dagen.

4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL40ABNA0405886640 ten name van Fysiotherapie Sterrenburg te Dordrecht.

5. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

6. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 dagen.

7. Indien de volledige betaling niet binnen 28 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. U wordt hierover geïnformeerd via een laatste aanmaningsbrief. Vanaf dat moment brengen wij extra kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente (4%).

9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

10. Als de betaling na al deze stappen niet is voldaan, dan wordt het openstaande bedrag via een gerechtelijke procedure geïncasseerd. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.