Vergoeding &
Verzekeringen

Op deze pagina vind u informatie over vergoedingen en verzekeringen. Iedereen is uiteraard welkom in onze praktijk. Vaak krijgt u gedeeltelijke of volledige (bij verschillende restitutiepolissen) vergoeding bij het insturen van onze rekening.

TandartsKortenhoef

Overeenkomsten zorgverzekeraars

Fysiotherapie Sterrenburg heeft niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij WEL een contract

  • DSW (Stad Holland, DSW)
  • VGZ ( UMC, IZA, Univé, VGZ, IZZ)
  • Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilverenkruis)
  • CZ (Nationale Nederlanden, OHRA, CZ)
  • Menzis (Anderzorg, Menzis, Hema)
  • ONVZ
  • Eno (Salland, ZorgDirect)

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij GEEN contract

  • Zorg en Zekerheid
  • Caresq (EUCARE/Aevitae)

Aantal behandelingen vergoed, declaraties & nota’s

De declaratie gaat bij verzekeraars waar wij een contract mee hebben, rechtstreeks van ons naar uw zorgverzekeraar. De behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed mits u voldoende aanvullend verzekerd bent. De behandelingen die worden vergoed uit de aanvullende verzekering komen niet ten laste van uw eigen risico.

Op bovenstaande regels zijn echter uitzonderingen en gezien het feit dat er vele verschillende aanvullende verzekeringen zijn, is het van belang dat u zichzelf goed laat informeren over wat er wel en wat niet door de zorgverzekeraar vergoed zal worden.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekering. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering, dit verschilt per verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor uw behandel- of vergoedingenlimiet!

Indien u geen of niet voldoende aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie of een verzekering heeft waar wij geen contract mee hebben, ontvangt u de nota van uw fysiotherapeut.

Bij een afspraak, welke niet 24 uur van tevoren afgezegd is, zijn wij genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze nota kunt u niet bij uw verzekering declareren.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

In een beperkt aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor een beperkte groep chronische aandoeningen die beschreven staan in de lijst “fysiotherapie bij chronische aandoeningen”. Hierbij worden de 21e en volgende behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Op zorg uit de basisverzekering is wel het eigen risico van toepassing. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering als er voldoende dekking is. Bij onvoldoende dekking krijgt u voor het restant tot aan de 20e behandeling, nog een nota nagestuurd.

Vergoeding bekkenfysiotherapie bij incontinentie voor urine

Voor volwassenen: bij incontinentie voor urine worden, sinds januari van dit jaar, 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Na een operatie worden de 1e 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald (als uw aanvullende verzekering uitgebreid genoeg is, anders betaald u een deel van de eerste 20 behandelingen zelf), hierna wordt tot een jaar na de operatie de behandeling betaald vanuit de basisverzekering.

In overige gevallen krijgt u behandelingen alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van welk verzekeringspakket u heeft gekozen.

Vergoeding claudicatio intermittens

Voor looptherapie bij etalagebenen worden maximaal 37 behandelingen uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Vergoeding oedeemfysiotherapie

Indien het om een primair (aangeboren) lymfoedeem gaat of een oedeem wat ontstaan is door beschadiging (destructie)van lymfatisch weefsel (bv door een okselkliertoilet) dan wordt de behandeling lymfedrainage vergoed, op basis van een langdurige indicatie, uit de basisverzekering. Echter de eerste 20 behandelingen komen altijd voor rekening van uw aanvullende verzekering (zie vergoeding chronische klachten).

Gezien het tarief voor lymfedrainage is het belangrijk om goed te kijken of u voldoende aanvullend verzekerd bent. Gaat het om een oedeem wat niet primair is of niet ontstaan door destructie van lymfatisch weefsel, dan komen alle behandelingen lymfedrainage voor rekening van uw aanvullende verzekering!

Vergoeding podoposturaal therapie

Alle verzekeraars vergoeden Podoposturaal therapie. Therapiezolen of steunzolen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Ook voor dit jaar zullen de therapie- en steunzolen geleverd door podoposturaaltherapeuten en registerpodologen aangesloten bij de Stichting LOOP worden vergoed onder dezelfde voorwaarden als dat eerder het geval was. U kunt dus ook dit jaar gewoon bij ons terecht. De hoogte van de vergoeding  wordt bepaald door het pakket dat u gekozen heeft.

Zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijzing nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Mocht bovenstaande u niet duidelijk zijn, aarzel niet en stel uw vragen bij ons.